Complete Sequence Analysis and Antiviral Screening of Medicinal Plants for Human Coxsackievirus A16 Isolated in Korea
Jae-Hyoung Song, Kwisung Park, Aeri Shim, Bo-Eun Kwon, Jae-Hee Ahn, Young Jin Choi, Jae Kyung Kim, Sang-Gu Yeo, Kyungah Yoon, Hyun-Jeong Ko
Osong Public Health Res Perspect. 2015;6(1):52-58.   Published online 2015 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrp.2014.12.004
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Medicinal plants: Treasure for antiviral drug discovery
Sofi Imtiyaz Ali, Wajid Mohammad Sheikh, Muzafar Ahmad Rather, Venugopalan Venkatesalu, Showkeen Muzamil Bashir, Showkat Ul Nabi
Phytotherapy Research.2021;[Epub]     CrossRef
Seasonal Distribution and Meteorological Factors Associated with Hand, Foot, and Mouth Disease among Children in Xi’an, Northwestern China
Tianci Guo, Jifeng Liu, Junjiang Chen, Yao Bai, Yong Long, Baozhong Chen, Shuxuan Song, Zhongjun Shao, Kun Liu
The American Journal of Tropical Medicine and Hyg.2020; 102(6): 1253.     CrossRef
Short-term effects of meteorological factors and air pollution on childhood hand-foot-mouth disease in Guilin, China
Guoqi Yu, Yonghong Li, Jiansheng Cai, Dongmei Yu, Jiexia Tang, Wenwen Zhai, Yi Wei, Shiyi Chen, Quanhui Chen, Jian Qin
Science of The Total Environment.2019; 646: 460.     CrossRef
The effect of temperature on childhood hand, foot and mouth disease in Guangdong Province, China, 2010–2013: a multicity study
Zece Xu, Wenqi Hu, Kedi Jiao, Ci Ren, Baofa Jiang, Wei Ma
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Surveillance, epidemiology, and pathogen spectrum of hand, foot, and mouth disease in mainland of China from 2008 to 2017
Tianjiao Ji, Taoli Han, Xiaojuan Tan, Shuangli Zhu, Dongmei Yan, Qian Yang, Yang Song, Aili Cui, Yan Zhang, Naiying Mao, Songtao Xu, Zhen Zhu, Dandan Niu, Yong Zhang, Wenbo Xu
Biosafety and Health.2019; 1(1): 32.     CrossRef
A potential therapeutic neutralization monoclonal antibody specifically against multi-coxsackievirus A16 strains challenge
Ruixiao Du, Qunying Mao, Yalin Hu, Shuhui Lang, Shiyang Sun, Kelei Li, Fan Gao, Lianlian Bian, Ce Yang, Bopei Cui, Longfa Xu, Tong Cheng, Zhenglun Liang
Human Vaccines & Immunotherapeutics.2019; 15(10): 2343.     CrossRef
Corni Fructus: a review of chemical constituents and pharmacological activities
Yu Dong, Zhe-Ling Feng, Hu-Biao Chen, Fu-Sheng Wang, Jia-Hong Lu
Chinese Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Inhibition of Murine Norovirus and Feline Calicivirus by Edible Herbal Extracts
Dong Joo Seo, Changsun Choi
Food and Environmental Virology.2017; 9(1): 35.     CrossRef
Antiviral activity of herbal extracts against the hepatitis A virus
Dong Joo Seo, Minhwa Lee, Su Been Jeon, Hyunkyung Park, Suntak Jeong, Bog-Hieu Lee, Changsun Choi
Food Control.2017; 72: 9.     CrossRef
A novel Enterovirus 96 circulating in China causes hand, foot, and mouth disease
Yi Xu, Yisuo Sun, Jinmin Ma, Shuru Zhou, Wei Fang, Jiawei Ye, Limei Tan, Jingkai Ji, Dan Luo, Liqiang Li, Jiandong Li, Chunxiao Fang, Na Pei, Shuo Shi, Xin Liu, Hui Jiang, Sitang Gong, Xun Xu
Virus Genes.2017; 53(3): 352.     CrossRef
Characterization of VP1 sequence of Coxsackievirus A16 isolates by Bayesian evolutionary method
Guolian Zhao, Xun Zhang, Changmin Wang, Guoqing Wang, Fan Li
Virology Journal.2016;[Epub]     CrossRef
Traditional uses, phytochemistry, and pharmacology of the genus Acer (maple): A review
Wu Bi, Ying Gao, Jie Shen, Chunnian He, Haibo Liu, Yong Peng, Chunhong Zhang, Peigen Xiao
Journal of Ethnopharmacology.2016; 189: 31.     CrossRef
Epidemiological Research on Hand, Foot, and Mouth Disease in Mainland China
Zhi-Chao Zhuang, Zeng-Qiang Kou, Yong-Juan Bai, Xiang Cong, Li-Hong Wang, Chun Li, Li Zhao, Xue-Jie Yu, Zhi-Yu Wang, Hong-Ling Wen
Viruses.2015; 7(12): 6400.     CrossRef