The Prevalence of CYP2B6 Gene Polymorphisms in Malaria-endemic Population of Timor in East Nusa Tenggara Indonesia
Linawati Hananta, Indwiani Astuti, Ahmad Hamim Sadewa, Josephine Alice, Jontari Hutagalung, Mustofa
Osong Public Health Res Perspect. 2018;9(4):192-196.   Published online 2018 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.24171/j.phrp.2018.9.4.08
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Review of Danshen Combined with Clopidogrel in the Treatment of Coronary Heart Disease
Zhaojian Zhang, Yu Wang, Wangxiao Tan, Siwei Wang, Jinghua Liu, Xiao Liu, Xiaoying Wang, Xiumei Gao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medic.2019; 2019: 1.     CrossRef